onsdag 20. mai 2015

Sportslig plan for Hasle-Løren


Sportslig plan for Hasle-Løren


Sportslig utvalg i Hasle-Løren fotball har godkjent og opparbeidet en sportslig plan. Planen er ment å være et verktøy for den som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til foreldre eller de som har et annet verv i Hasle-Løren (HL).

HLJ2006Hasle Løren fotball er foreldredrevet i barnefotballen. Den sportslige planen legger til rette for involvering av foresatte på ulike nivåer etter muligheter, evner og motivasjon.
I planen vil du finne:
  • Hva HL ønsker at det sportslige innholdet skal være
  • Hvordan legge opp treningene til de forskjellige aldersgruppene
  • Øvelser til hvert alderstrinn
  • Litt om treningsledelse – hvordan møte spillere og lag
  • Klubbens retningslinjer for differensiering og hospitering
  • Fair Play
I HL ønsker vi en sportslig plan som benyttes av trenerne i klubben. Vi ønsker deg lykke til i treningsarbeidet og takker deg for jobben du gjør for klubben.

Pdf-filer med detaljerte treningsplaner som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte finner du her:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar